Coğrafi İşaretli Ürünler

Burger Savaşları IV’te bu sefer tema Coğrafi İşaretli Ürünlerin kullanımı. Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren […]